Rokasgrāmata pedagogiem cieņpilnas komunikācijas kultūras veicināšanai klasē. Paredzēta klases audzinātājiem un citiem pedagogiem izmantošanai audzināšanas un sociālo zinību stundās 7. - 9. klasē. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt pedagogiem instrumentu kopumu, lai uzlabotu klases attiecību klimatu, veicinot cieņpilnu komunikācijas kultūru un mazinot ņirgāšanos. Rokasgrāmatā ir apkopoti uzdevumi un metodes, kas  attīsta tādas sociāli emocionālās prasmes kā pašizpratne, pašrefleksija, pašregulācija, empātija, konfliktu risināšana, komunikācija un komandas darbs. Iepriekš minēto prasmju attīstīšana jauniešiem uzlabo attiecību klimatu klasē.

Materiālu sagatavoja Latvijas Republikas Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

Materiālu sagatavojis Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar nodibinājumu „Zinātnes un mācību centrs „Cilvēks un visums””. Informatīvais materiāls izstrādāts ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros.

Materiāls pieejams šeit.