Informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem no 7. līdz 9. klasei. Materiāla veidošanu ir organizējusi Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros. Šajā materiālā ir apskatītas  piecas  tēmas: veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, seksuālā un reproduktīvā veselība, psihiskā (garīgā) veselība, kā arī atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu izplatības mazināšana. Pēc katras apakštēmas teorētiskā izklāsta seko vairāku aktivitāšu piemēri 7. – 9. klases skolēniem. Atsevišķu tēmu beigās sniegti arī papildu ieteikumi pedagogiem.

Materiālu sagatavoja Latvijas Republikas Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

Materiāls  izstrādāts  Eiropas Sociālā  fonda  darbības  programmas "Izaugsme  un  nodarbinātība"  9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Materiāls pieejams šeit.