Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu Jelgavas pilsētā vada Lita Vēvere (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija). Mācību jomā apvienoti priekšmeti: mūzika, teātra māksla, vizuālā māksla, kultūras pamati, kultūra un māksla I, II.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītāju sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros skolām un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Skolotājiem ir iespēja konsultēties – šobrīd tiešsaistē. Mācību jomas skolotāji saņem regulāras e-vēstules par aktuālo kompetenču  izglītībā valstī un pilsētā, iepazīstas ar citu kolēģu padomiem un pieredzi. Tiek organizēti kursi par jaunā satura jautājumiem, ir jau notikusi pirmā nodarbība. Būtībā taču nav ierobežojuma atbalstam. Manuprāt, pedagogiem grūtākais ir definēt vajadzību un spert nākošo soli – runāt vai rakstīt par to.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Vispirms mums visiem ir jāgrib un jāspēj draudzēties profesionālajā izpratnē. Vajadzīgas iedrošinošas sarunas par mācību procesu, kurās var nonākt līdz neskaidrajām, bet noteikti atrisināmām problēmām, kā arī dalīšanās pieredzē, gatavas atgādnes, metodika u.tml. par kompetenču pamatlietām.

Kā veidojas saikne starp jomas mācību priekšmetiem un pedagogu sadarbība?

Saiknes veidošana starp kultūras un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetiem neveidojas tik sekmīgi, kā vēlētos. Mākslu pārstāvji ir “solisti”, pieraduši strādāt ļoti patstāvīgi, tāpēc sadarbības tradīcijas jāattīsta un jāstiprina, lai kopīgiem spēkiem spētu tikt galā ar jauno saturu un attālinātajām mācībām. Tāpēc 2. semestrī skolām tiek piedāvātas konsultācijas, to laikā izkristalizēsies turpmāk darāmie darbi un sadarbības iespējas.

Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi, paveiktais mācību jomā?

Kultūras un pašizpausmes mākslā mācību jomu vadu pirmo gadu. “Pieradinu” pie sevis. Sadarbības stiprināšanai sūtu regulāras vēstules. Nozīmīgi ir jomas skolotāju kursi, ko iesākām šajā mācību gadā. Noteikti turpināsim.

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams Jums kā jomas vadītājai?

Visa mācību gada garumā reizi mēnesī tiekamies jomu vadītāju sanāksmēs ZRKAC vai tiešsaistē. Paldies par ikmēneša sanāksmes “gudro” sadaļu, kurā kāds no jomu vadītājiem ir sagatavojis padziļinātu teorētisko izklāstu par kādu aktuālu jautājumu saistībā ar jauno mācību saturu!

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Mācos jauno mantru: tas ir tikai darbs… Neiznāk… Tāpēc nolemti eju jauno Jēkaba ceļu: gulta – dators - ledusskapis.

Novēlējums jomas pedagogiem jaunajā – 2021. gadā. 

Atceramies VVF: mēs esam stipri, mēs esam vareni. Tikai atceramies tādi būt! Un varbūt reizē ar pretcovida poti mēs saņemsim arī jaunu spara devu!