Matemātikas mācību jomas vadītāja Jelgavas pilsētā ir Margita Jirgensone (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija). Matemātikas mācību jomā ir viens priekšmets – matemātika.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītāju sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros skolām un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Jomas ietvaros skolotājiem ir iespēja saņemt iešsaistes konsultācijas par kādu konkrētu tematiku, iepriekš piesakoties. Skolotāji izmanto iespēju arī zvanīt vai rakstīt, jautājot par aktualitātēm, piemēriem, izstrādājot kāda konkrēta temata stundas. Rudenī kopā veidojām tematiskos plānus 7. un 10. klasei, iesaistītie skolotāji saņēma izstrādātos materiālus, lai tos pielāgotu savām vajadzībām. Šobrīd, no janvāra līdz aprīlim, notiek tiešsaistes semināru sērijas par formatīvo vērtēšanu, kurās piedalās pilsētas skolas.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Jomas skolotājiem šobrīd visvairāk nepieciešams iegūt pārliecību par to, ko un kā darīt stundās. Šī brīža realitāte – materiālu ir tik, cik ir, un laiks arī ir ierobežots. Kaut ko efektīvāk organizēt var tikai sarunājoties, sadarbojoties un atbalstot vienam otru.

Kā veidojas un norisinās mācību jomas pedagogu sadarbība?

Tika organizētas mācību grupas  klātienē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, kamēr tas bija iespējams, tagad esam pārcēlušies uz tiešsaistes platformām. Tajās grupas dalībnieki dalās pieredzē par aktuāliem tematiem, īpaši par attālinātā mācību procesa organizēšanu un vērtēšanu, kā arī tiek informēti par jomā notiekošo un apgūst jaunas prasmes un iemaņas.

Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi, paveiktais mācību jomā?

Ir apzinātāk veidots “tilts” ar sākumskolas skolotājiem, veicinot sarunas, satura apguves pēctecību un kopīgu redzējumu par matemātikas priekšmetu kopumā.

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams Jums kā jomas vadītājai?

Atbalsts ir Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra organizētās mācību jomu vadītāju sanāksmes, kurās dalāmies pieredzē, pārrunājam darāmo, izstrādājam stratēģijas. Priecātos par ciešāku sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citu pilsētu vai novadu jomu vadītājiem, īpaši matemātikas.

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Pastaigas svaigā gaisā un patiess prieks, satiekot savus skolēnus!

Novēlējums matemātikas jomas pedagogiem jaunajā – 2021. gadā. 

Noteikti veselību, pacietību, un lai izdodas nezaudēt dzirksteli, kas jūsos mīt! Atcerieties, kādēļ jūs sākāt strādāt skolā - tas palīdzēs pasmaidīt šajā izaicinājumiem pilnajā laikā.