Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) izstrādāts karjeras izvēles atbalsta rīks – tests 8. un 9. klašu skolēniem par profesionālo izglītību. Rīks paredzēts izmantošanai klases stundās vai sociālo zinību nodarbībās. Tas iepazīstina skolēnus ar profesionālās izglītības iespējām, atšķirību starp arodizglītību, profesionālo un vispārējo vidējo izglītību un palīdz atpazīt profesiju darba vidi.

Ekonomikas ministrijas aplēses liecina, ka vidējā termiņā darba tirgū trūks aptuveni 31 tūkstotis speciālistu ar profesionālo izglītību, un jau šobrīd par kvalificētu darbinieku trūkumu sūdzas arī darba devēji. Praktiski orientētiem jauniešiem kvalifikācijas iegūšana var palīdzēt atrast darbu. To apstiprina arī bezdarba rādītāji, kas iedzīvotājiem ar profesionālo vidējo izglītību svārstās ap valsts vidējo bezdarba līmeni un ir zemāki nekā vidējo izglītību ieguvušajiem un ievērojami zemāki nekā tiem, kuriem ir tikai pamata izglītība. Dati liecina, ka aptuveni 30% no vidusskolas beidzējiem mācības neturpina. Arī viņiem kvalifikācijas iegūšana varētu palīdzēt atrast darbu.

Tests pieejams ZRKAC e-studiju vidē: https://e-studijas.zrkac.lv/course/view.php?id=61