ZRKAC Izglītības un informācijas tehnoloģiju nodaļa piedāvā ieskatu vietnēs, kurās pieejams plašs IT resursu apkopojums mācību satura un procesa bagātināšanai un daudzveidībai.